???????? ??? ????? ??????

سنخ شناسی «مکتب تفکیک» از منظر مباحث نظری و عملی

11

درخواست میرزا جوادآقا تهرانی(ره) از شهید برونسی

BookFair (1)

غرفه بنیاد الحیات در شبستان اصلی انتهای راهروی ۱۶ واقع شده است

430d4726bda5b126fb8b74cdd2a3850a-300x250

ملاحظاتی برنقد مهرنامه بر برداشت از عهدنامه مالک اشتر در ترجمه استاد محمدرضا حکیمی

navvab

آیت الله میرزا‌علی اکبر نوقانی و حوزه علمیه مشهد مقدس

1423995005554_99

آیت الله سیدان در دیدار جمعی از نخبگان با بیان اینکه در مراجعه به قرآن دو خطر عمده وجود دارد، نخستین خطر را برداشت های ناصحیح از قرآن دانست و از تاثیر پیش فرض ها در فهم قرآن به عنوان خطر دوم یاد کرد.

اسلام علوی یعنی توحید و عدالت
گروه تعاون الحیاه

قرض الحسنهٔ الحیاه
انتشارات الحیاة
خرید آنلاین کتاب