Skip to main content

الحیات
کار اسلام را با همه یکسره کرد

الحیات

الحیات، دایره المعارفی که نویسندگان آن با سال ها تلاش و مجاهدت علمی کوشیدند در توفان “دین گریزی” و “انسان ستیزی”؛ “انسان ها و انسانیت ها” را به ساحل آرامش رسانند و “قرآن و عترت” را به متن زندگی ها باز گردانند، چرا که “حیات انسان” در “حیات دین” و “حیات احکام دین” در “حیات حقوق انسان” است.

الحیات، دایره المعارفی اسلامی، علمی، پژوهشی، که روش زندگی فردی و اجتماعیِ آزاد و پیشرو را ترسیم می کند، و انسان های سراسر جهان را به پیریزیِ یک نظام مردمیِ شایسته فرا می خواند. و زندگی برخاسته از متنِ «مذهب»، ارج نهنده به ماهیّت والای «انسان»، شناسندۀ واقعیّت متحوِّل «زمان»، و گراینده به محتوای جدّی «زندکی» و «حیات» را ترسیم و تبیین می کند.

پیرامون الحیات

Filter

پیرامون الحیات

«الحیات»، کتابی انقلابی و انقلاب‌گرا

28 مرداد 1401
تبیین آرمان های الحیات به قلم حامد سرلکی جامعه انقلابی ایران که در روزهای…
پیرامون الحیات

الحیات کتابی است برای زندگی

28 مرداد 1401
بهاءالدین خرمشاهی در باب اهمیت کتاب الحیات می گوید فکر می‌کنم شش هفت سال…
بحث و نظرپیرامون الحیات

علامه حکیمی نماینده اسلام عاصی در برابر اسلام راضی است

24 مرداد 1401
احمد شهدادی از اندیشه اصلاحی الحیات می گوید برای آشنایی بیشتر با آثار و…

جلد اول

سال انتشار: 1353

این کتاب شامل باب اول تا چهارم است

باب اول: شناخت و اصالت آن باب دوم: عقیده و ایمان
باب سوم: عمل باب چهارم: امتیازهای جهان‌بینی الهی

جلد دوم

سال انتشار: 1353

این کتاب شامل باب پنجم تا دهم است

 باب پنجم: اصول کلی رسالت انبیا باب هشتم: عالمان
باب ششم: قرآن باب نهم: ولایت و حکومت(فلسفه سیاسی)
باب هفتم: رهبران راستین و برخی از ویژگی‌های ایشان باب دهم: حاکم اسلامی، تکالیف و مسئولیت‌های او

جلد سوم تا ششم

سال انتشار: 1353

این چهار جلد را باید در یک مجلد در نظر گرفت؛ چرا که موضوع آن بررسی آیین اقتصادی اسلام است. حکیمی در گزارشی که از این چهار جلد ارائه کرده، عدالت اقتصادی را لازمه ساختن جامعه اسلامی دانسته است. این چهار جلد در دو باب و ۱۰۰ فصل ارائه شده است

 باب یازدهم: رهبران راستین  باب دوازدهم: حاکم اسلامی، تکالیف و مسئولیت‌های او

جلد هفتم

سال انتشار: 1353

این کتاب شامل باب پنجم تا دهم است

 باب پنجم: اصول کلی رسالت انبیا باب هشتم: عالمان
باب ششم: قرآن باب نهم: ولایت و حکومت(فلسفه سیاسی)
باب هفتم: رهبران راستین و برخی از ویژگی‌های ایشان باب دهم: حاکم اسلامی، تکالیف و مسئولیت‌های او