کلیه حقوق مادی و معنوی مجموعه آثار چاپ شده مکتوب، ترجمه‌های آثار، کتاب‌های صوتی و تصویری و دیجیتال، مستندات (صوت، تصویر، دستخط و ...) و نوشته‌های منتشر نشده و هر آنچه از اینجانب وجود دارد، در اختیار مؤسسه الحیات «مرکز حفظ و نشر آثار» می‌باشد و نظارت بر نشر و ترویج تمامی این موارد با این مؤسسه است.

استفاده از عنوان «الحیات» برای هر گونه فعالیت علمی، فرهنگی، هنری، منوط به رضایت اخوان و مؤسسه الحیات می‌باشد.

برگزاری هرگونه بزرگداشت، نشر یادنامه، نقل خاطره و انتشار تصویر و صوت، با نظارت و تأیید مؤسسه الحیات «مرکز حفظ و نشر آثار» می‌باشد.

این وصیت‌نامه بر همه نوشته‌ها و وصیت‌های گذشته اینجانب حاکم است.

alhayat.ir@

allamehmohammadrezahakimi@

alhayat.ir@

allamehmohammadrezahakimi@