كتاب «الحياة» مجموعه‌‏اى است علمى، پژوهشى و تخصّصى كه در آن، تعاليم اسلام، بر پايه «قرآن كريم» و «حديث شريف» گردآورى و تدوين گشته است. اين گردآورى و تدوين به گونه‏‌اى انجام پذيرفته و شكل يافته و عنوان‌گذارى و فصل‌بندى شده است، كه راه يک زندگى آزاد و پيشرو را، هم براى فرد و هم براى جامعه، نشان دهد. زندگی‌ای برخاسته از متن «مذهب»، ارج نهنده به ماهيّت والاى «انسان‏»، شناسندهٔ واقعيّت متحوّل «زمان»، و گراينده به محتواى جدّى «زندگى» و «حيات».

اسلام علوی یعنی توحید و عدالت
گروه تعاون الحیاه

قرض الحسنهٔ الحیاه
انتشارات الحیاة
خرید آنلاین کتاب