رونمایی از فهرست جلد دهم دایره المعارف قرآنی – حدیثی الحیات
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۷

این مجموعه عظیم که به تعبیر متفکران معاصر عرضه عصری و تمدنی قرآن و رویات معصومین علیهم السلام است، تا کنون ۹ جلد آن راهی بازار نشر گردیده است.

 

جلد دهم از مجموعه ۱۲ جلدی دایره المعارف شیعی الحیاه مراحل نهایی ویراستاری را می گذراند و در روزهای آینده به دست چاپ سپرده خواهد شد. این مجموعه عظیم که به تعبیر متفکران معاصر عرضه عصری و تمدنی قرآن و رویات معصومین علیهم السلام است، که تا کنون ۹ جلد آن راهی بازار نشر گردیده است. اولین جلد این مجموعه سال ۵۸ منتشر گردید که تا کنون و پس از گذشت بیش از سه دهه همچنان عمر گرانقدر سه مولف دانشمند و متفکر شیعی، یعنی اخوان حکیمی صرف تالیف آن شده است.

اکنون و برای آشنایی بیشتر با سرفصل های مهم جلد دهم، سایت الحیات اقدام به رونمایی فهرست تفصیلی آن نموده است. برخی از مهم ترین کلیدواژهایی که در این مجلد میتوان یافت عبارتند از: دوست، دوست یابی، مدارا و نرم خویی، اعتدال، مسئولیت اجتماعی انسان، تربیت توحیدی، تربیت فکر، ازدواج هدفمند، آرامش خانواده، بارور کردن فکر کودک، پرورش عاطفه، تربیت بهداشتی و جنسی و اجتماعی، بزرگداشت کودک و…

جلد دهم شامل ۴ باب از باب های ۴۰ گانه الحیات می باشد که به موضوعات ذیل اختصاص دارد:

باب بیست و پنجم: زندگی و دوستی (دوست و دوست یابی)

 فصل۱-  اهمیت دوست و دوست یابی

 فصل۲- رعایت های انسانی، در دوستی

 فصل۳- ره آوردهای دوست یابی

فصل۴- شناخت دوست

فصل۵- معیارهای شناخت دوست

فصل۶- معیارهای ضروری در دوست یابی

فصل۷- نقش تربیتی دوست

فصل۸- همنشینی

فصل۹- ترک همنشینی

فصل۱۰- دوست یاری، و دوست نگاه داری

فصل۱۱- رازداری در دوستی

فصل۱۲- ارزش دوستی

فصل۱۳- احترام پیشینه دوستی

فصل۱۴- آداب دوستی در سفر

 

باب بیست و ششم: دو اصل بنیادین در اصلاح اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)

فصل۱- مسئولیت اجتماعی انسان

فصل۲-  ارشاد و اصلاح اجتماعی

فصل۳- اصالت مکتبی

فصل۴- گسترش حرکت های اصلاحی

فصل ۵- مسئولیت همگانی

فصل۶- شناخت «معروف» و «منکر»

فصل۷- وقت شناسی، موقع شناسی

فصل۸- زبان خوش و مفهوم

فصل۹- رعایت عدالت و اعتدال

فصل۱۰- مدارا و نرمخویی

فصل۱۱- نرم سخنی و خوش زبانی

فصل۱۲- رعابت شخصیّت افراد

فصل۱۳- رعایت مراحل و مراتب

فصل۱۴- امر به معروف و نهی از منکر، در خانواده

فصل۱۵- تحمل و استواری

فصل۱۶- امر به معروف، شرکت در ثواب معروف

فصل۱۷- پیامدها و ره آوردها

فصل۱۸- شرایط و مقررات

 

باب بیست و هفتم: انگاره های کلی تربیت

فصل۱- تربیت وعمل

فصل۲- قابلیت طبیعی انسان برای هر نوع تربیت

فصل۳- اختیار و آزادی، زمینه اصلی تربیت

فصل۴- تغییر تربیت های ناهنجار

فصل۵- تربیت از شئون الهی

فصل۶- تربیت از شئون پیامبران و اوصیای پیامبران

فصل۷- تربیت توحیدی(احیای استعدادهای انسان)

فصل۸- تربیت قرآنی

فصل۹- بی ایمانی، مانع تربیت

فصل۱۰- خدا فراموشی، عامل خود فراموشی

فصل۱۱- تربیت فکر

فصل۱۲- تاریخ و تربیت

فصل۱۳- تربیت با عمل

فصل۱۴- زیبا نمایی (نمایش زیبایی ها)
فصل۱۵- زشت شمردن زشتی ها

فصل۱۶- انقلاب در نظام ارزش ها

 

باب بیست و هشتم: تربیت فرزندان

فصل۱- تربیت عمومی

فصل۲- ضورت تربیت فرزندان و نیکی کردن در حق آنان

فصل۳- تربیت (آراستگی انسان)

فصل۴- ارزش و اهمیت فرزند

فصل۵- ضرورت مراقبت از فرزندان

فصل۶- آغاز تربیت

فصل۷- سال های تربیت

فصل۸- مداومت در تربیت

فصل۹- کودک و عادت

فصل۱۰- نهادینه شدن اصول تربیت

فصل۱۱- تغییر عادت های ناهنجار، در کودک و نوجوان

فصل۱۲- ازدواج هدفمند، مقدمه تربیت

فصل۱۳- آرامش خانواده، زمینه مناسب تربیت

فصل۱۴- تربیت ایمانی و عقیدتی

فصل۱۵- تربیت، با آموزش عبادت

فصل۱۶- تربیت تمرینی کودک

فصل۱۷- تربیت برای آینده

فصل۱۸- تربیت عقلی و فرهنگی (بارور کردن فکر کودک)

فصل۱۹- پرورش عاطفه

فصل۲۰- معیارهایی سازنده در تربیت

فصل۲۱- تربیت اخلاقی کودک و نوجوان

فصل۲۲- پرورش روح مسئولیت پذیری و تعهد شناسی

فصل۲۳- پرورش روحیه تقوی و خداشناسی در کودکان

فصل۲۴- وفای به عهد نسبت به کودک (زمینه پرورش حس پیمان شناسی)

فصل۲۵- تعهد شانسی فرزندان در برابر پدران و مادران

فصل۲۶- تعهد شناسی نسبت به پدران علمی و مربیان روحی

فصل۲۷- آموزش و شرایط آن

فصل۲۸- پرورش جسمی و بدنی

فصل۲۹- تربیت بهداشتی

فصل۳۰- تربیت جنسی

فصل۳۱- تربیت اجتماعی

فصل۳۲- تربیت، زمینه مناسب روابط اجتماعی

فصل۳۳- همنشینی و تربیت

فصل۳۴- پرورش اعتماد به نفس و استقلال شخصیت

فصل۳۵- آموزش میارهای شخصیتی و منش های متعالی

فصل۳۶- مراحل تربیت

فصل۳۷- تربیت با نمونه (الگو)

فصل۳۸- یادآوری و تکرار

فصل۳۹- علل و زمینه های روانی رفتاری

فصل۴۰- ناهنجاری روانی

فصل۴۱- علل و زمینه های درونی ناهنجاری اجتماعی

فصل۴۲- عوامل خانوادگی (ناهنجاری و هنجارگرایی در رفتار)

فصل۴۳- زمینه ها و علل رفتارهای بهنجار (در خانواده و جامعه)

فصل۴۴- بزرگداشت کودک و نوجوان (دختر و پسر)

فصل۴۵- آثار شخصیت مثبت و متعالی

فصل۴۶- آثار و پیامدهای شخصیت منفی (و تحقیر شده)

فصل۴۷- پر کردن اوقات فراغت

فصل۴۸- عوامل اقتصادی رفتارهای بهنجارو نابهنجار

فصل۴۹- خودکفایی و بسندگی، بستر مناسب تربیت

فصل۵۰- شرایط مربی و ضوابط تربیت

فصل۵۱- تربیت، روش گفتار و آیین گفتگو

فصل۵۲- کم نینگاشتن ناهنجاری ها و جرم های کوچک

فصل۵۳- تبیین حکمت خوبی ها (خصلت های خوب و کارهای درست)

فصل۵۴- تبیین زبان بدی ها (خصلت های بد و رفتارهای نادرست)

فصل۵۵- تصحیح فکر برای پیشگیری از ناهنجاری


پاسخ دهید

اسلام علوی یعنی توحید و عدالت
گروه تعاون الحیاه

قرض الحسنهٔ الحیاه
انتشارات الحیاة
خرید آنلاین کتاب