استاد رکنی یزدی
در ” الحیاه ”، توحید و عدالت در هم تنیده
استاد رکنی یزدی
تاریخ انتشار: ۰۷ فروردین ۱۳۹۲، ۰۷:۵۴

واقع این است که “الحیاه” ، حرف گفتنی بسیاری دارد. بسا آیات یا روایات که فحول از علما، تفسیر و ترجمه کردهاند، امّا زاویۀ نگاهشان غیر از استاد حکیمی (و دو مؤلّف دیگر) بوده. او با نگاهی فراگیر و گسترده و توجّه به مسائل جدید زندگانی بشر، قرآن و حدیث را ترجمه و تبیین میکند. به این جهت استنباطهایی میکند که دیگران نکردهاند یا تا آن حد بر آن تأکید ننمودهاند.


پاسخ دهید

اسلام علوی یعنی توحید و عدالت
گروه تعاون الحیاه

قرض الحسنهٔ الحیاه
انتشارات الحیاة
خرید آنلاین کتاب