شرط رهبر بودن
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۳، ۰۸:۱۲

الامام حسین(ع): فلعمری ماالامام الا …القائم بالقسط… امام حسین (ع): به جان خودم سوگند! پیشوا فقط کسی است که عدالت را برپای دارد. ارشاد ،شیخ مفید،،ص۱۸۶/حکومت اسلامی ،محمدرضاحکیمی،ص۲۰۸

الامام حسین(ع): فلعمری ماالامام الا …القائم بالقسط…

امام حسین (ع): به جان خودم سوگند! پیشوا فقط کسی است که عدالت را برپای دارد.

ارشاد ،شیخ مفید،،ص۱۸۶/حکومت اسلامی ،محمدرضاحکیمی،ص۲۰۸

اسلام علوی یعنی توحید و عدالت
گروه تعاون الحیاه

قرض الحسنهٔ الحیاه
انتشارات الحیاة
خرید آنلاین کتاب