شهر گمشده
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۰۰

“شهر گمشده” (فاطمه چه گفت …؟ مدینه چه شد …؟) نوشته محمدحسن زورق با مقدمه محمدرضا حکیمی

کتابی تحلیلی درباره حضرت فاطمه(س) و سیره و اندیشه های حضرت(س) به همراه مقدمه ای از استاد محمدرضا حکیمی
“شهر گمشده” (فاطمه چه گفت …؟ مدینه چه شد …؟) نوشته محمدحسن زورق با مقدمه محمدرضا حکیمی با همکاری دفتر نشر فرهنگ اسلامی، نشر دلیل ما و انتشارات سروش منتشر شد.
کتاب حاضر در چهار فصل با عنوانهای ” در عصر بعثت “، ” قریش، محمد و فاطمه”، ” مدینه النبی و مدینه العرب ” و “فاطمه چه گفت؟ مدینه چه شد؟” منتشر شده است.

در مقدمه اثر آمده است: “جای افسوسی بس گران است که تاریخ تحلیلی و جامع اسلام تدوین نیافت و انسانهایی فراوان – مثبت و منفی – چنان که باید شناخته شدند. انسانهایی که برخی از آنان در تاریخ اسلام آفرینندگان نور بودند و برخی آفرینندگان ظلمت؛ برخی تجسم صحو ( تبلور تام ) آیات قرآن بودند و برخی تجسم محو آیات قرآن…”

نویسنده درفصل نخست درچهار بخش جداگانه به “جهان وجای پیامبران”،”نگاه ازشرق به جهان”،”کالبدشکافی جهان”،”خاورمیانه” و “عربستان” پرداخته است.

در فصل دوم در پنج بخش به ” قریش”، “محمد و خدیجه”، بعثت محمد”، “ولادت فاطمه” و “فاطمه و مکه” پرداخته شده است.

در فصل سوم کتاب نیز “هجرت”، “پیدایش دو مدینه”، “فاطمه و علی”، “مدینه النبی” و “مدینه العرب” مورد بررسی قرار گرفته و چهارمین فصل کتاب به “رحلت پیامبر”، “مدینه چه شد؟”، “فاطمه چه گفت؟”،”فاطمه و مرگ” و “ازفاطمه تا مرگ” پرداخته است.

این کتاب که یکی از آثار برتر جشنواره بین المللی کتاب سال ولایت در سال ۸۲ بوده، در ۱۷ نمودار مطالب کتاب را به شیوه ای نموداری ارائه کرده است.


پاسخ دهید

اسلام علوی یعنی توحید و عدالت
گروه تعاون الحیاه

قرض الحسنهٔ الحیاه
انتشارات الحیاة
خرید آنلاین کتاب