روش میرزای اصفهانی در نقد فلسفه
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۲، ۰۸:۴۰

یکى از حاضرین درس هاى میرزاى اصفهانى در باب نقدهاى او بر فلسفه چنین گفته است: «… ایشان با فلسفه مخالف بود و همه اینها [یعنى فضلاى برجسته حوزه مشهد] را از فلسفه برگرداند. مردى بسیار باتقوا و شریف و دانشمند بود. وقتى فلسفه را رد مى کرد، این طور نبود که بى جهت بگوید […]

یکى از حاضرین درس هاى میرزاى اصفهانى در باب نقدهاى او بر فلسفه چنین گفته است: «… ایشان با فلسفه مخالف بود و همه اینها [یعنى فضلاى برجسته حوزه مشهد] را از فلسفه برگرداند. مردى بسیار باتقوا و شریف و دانشمند بود. وقتى فلسفه را رد مى کرد، این طور نبود که بى جهت بگوید که فلسفه مردود، بلکه تمام مباحث فلسفى را جزءبه جزء نقل مى کرد و به شاگردانش مى گفت شما که اینجا نشسته اید، همه فلسفه خوانده هستید، ببینید من درست فهمیده ام یا نه؟ اگر من بد فهمیده ام، مرا راهنمایى کنید و مطلب بزرگان فلسفه مثل ملاصدرا یا ابن رشد یا ابن سینا را نقل مى کرد و بعد از تصدیق آقایان فضلا، آن وقت از روى مبانى صحیح علمى و با استفاده از احادیث و روایاتى که از ائمه رسیده، – که با فلسفه مخالفت کرده اند – آن مطلب را رد مى کرد…»

منبع:

کیهان فرهنگى، سال،۱ شماره ،۱۱ بهمن ،۱۳۶۳


پاسخ دهید

اسلام علوی یعنی توحید و عدالت
گروه تعاون الحیاه

قرض الحسنهٔ الحیاه
انتشارات الحیاة
خرید آنلاین کتاب