مردمی دور از رحمت خدا
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۲۰

رسول الله (ص):  وَ ما مِن أهلِ قریَهٍ یَبیتُ فیهِم جائعٌ، یَنظُرُ اللهُ إلَیهِم یَومَ القیامه. رسول الله (ص): خداوند در روز رستاخیز، به مردمِ هر آبادی و شهری که کسی شب را در آن گرسنه بسر آورده باشد، به نظر رحمت، نگاه نخواهد کرد. اصول کافی؛ ۲/۶۶۸

رسول الله (ص):  وَ ما مِن أهلِ قریَهٍ یَبیتُ فیهِم جائعٌ، یَنظُرُ اللهُ إلَیهِم یَومَ القیامه.

رسول الله (ص): خداوند در روز رستاخیز، به مردمِ هر آبادی و شهری که کسی شب را در آن گرسنه بسر آورده باشد، به نظر رحمت، نگاه نخواهد کرد.

اصول کافی؛ ۲/۶۶۸

اسلام علوی یعنی توحید و عدالت
گروه تعاون الحیاه

قرض الحسنهٔ الحیاه
انتشارات الحیاة
خرید آنلاین کتاب